Hårda tider väntar för Sundsvalls kommun

Socialdemokrater och moderater är överens om att hårdare tider väntar när Sundsvalls kommun måste spara.

Kommunalrådet Ewa Back säger att ingen del av kommunen kan räkna med fribrev, och moderaten Åsa Möller, oppositionsråd tror att personalminskningar och nedläggningar är att vänta.

I budgeten för nästa år måste kommunen spara 40 miljoner för att få en budget i balans och prognosen pekar på underskott även kommande år.

Under hela veckan sitter kommunstyrelsen i budgetberedning för att se över kommunens ekonomi.

I maj ska det finnas klara besparingsförslag och i juni tar sen fullmäktige beslut om besparingarna och budget för nästa år.