Kommuner hjälper brunnsägare att kontrollera vattnet

Alla tomtägare med egen brunn borde regelbundet kontrollera kvalitén på sitt dricksvatten.
Sundsvall, Timrå, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner kommer under maj och juni att hjälpa brunnsägare att analysera sitt dricksvatten.
Socialstyrelsen menar att det kan minska risken för hälsomässiga problem.
Prover som gjordes i fjol visade att mer än hälften av brunnarna hade vatten av bristfällig kvalité.