Långseleelever strejkar i protest mot stora klasser

Eleverna i klasserna sju och åtta i Långsele kommer att strejka från sina studier ett par dagar nästa vecka. Det gör dom i protest mot kommunens sparplaner som innebär att deras klasser kommer att få 37 respektive 32 elever till hösten.

Elevernas talesman Kristoffer Berglund säger att det handlar om en felprioritering som kommer att ge sämre arbetsro och mer stress.