Krav på utredning av arbetsmiljön på Mitthögskolan

Det är den toppstyrda organisationen som är orsak till arbetsmiljöproblemen på Mitthögskolan. Enväldiga chefer som står långt i från den dagliga verkamheten orsakar en kaotisk arbetsituation på vissa enheter.

Det menar huvudskyddsombuden på Mitthögskolan i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.

Nu kräver dom att en opartisk utredning görs av konflikterna.

Än har huvudskyddsombuden inte fått något svar från rektor på sina krav som ställdes för tio dagar sen. Och i helgen går fristen ut, sen drivs ärendet vidare till arbetsmiljöinspektionen.