Besparingar inom kultur- och fritid i Sundsvall

Färre elljusspår och leder, vuxna får betala mer för olika fritidsanläggningar och mindre bidrag till föreningar.

Det är några troliga konsekvenser när kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun ska spara 10 miljoner kronor nästa år.

Hur stor del av kommunens nya sparbeting på ytterligare 40 miljoner som faller på kultur och fritid är inte klart ännu.