Örnsköldsvik

Legionella skapar oro i Domsjö

1:20 min

De fem fall av legionella som orsakats av bakterier från Domsjöfabriker i Örnsköldsvik har vållat en del oro bland allmänheten men fabriken gör nu allt för att bygga bort problemen inför framtiden. Violet och Ragnar Hörnlund bor knappa tre kilometer från fabriksområdet i Domsjö.

Det finns en viss oro i Domsjöområdet sedan det konstaterats att de fem fall av legionella som blivit kända i Örnsköldsvik härrör sig från Domsjöfabriker.

– Visst blir man orolig, speciellt när man är äldre, säger Violet Hörnlund som bor knappa tre kilometer från fabriksområdet.

– Det har hänt nu och kommer säkert att hända igen, säger Hörnlund.

Det var i fredags som beskedet kom att bakterien hade spridits från Domsjöfabriker. Detta i samband med att bioreningsanläggningen rengjordes. Det har också konstaterats att delar av den personal som utförde rengörningen inte följde säkerhetsföreskrifterna när det gäller skyddsutrustning. Fem fall av legionella har konstaterats. Troligen har bakterien spridits i ett ångmoln.

– Något sådant har inte hänt på fabriken på 25 år, konstaterar Patrik Svensson, miljöchef vid företaget i Domsjö.

– Nu jobbar vi både med luft och vattenvägen, fortsätter Svensson. Ska vi jobba med högtryckstvätt i fortsättningen ska vi täcka in bassängerna för att eliminera riskerna, avslutar Svensson.