Västernorrland

Få blåste rött

Under de årliga trafikkontrollerna vecka 50 gjordes närmare 80.000 alkoholtester. I Västernorrland fick över 1 757 blåsa och nio visade sig vara alkoholpåverkade och sex påverkade av narkotika. Flest alkoholpåverkade personer påträffades i Stockholm medan flest kontroller gjordes i Västra Götaland.