Västernorrland

Fullt i fyllecellerna

Det har varit en stökigt natt på många håll i länet med många fyllerister omhändetagna. Totalt har 55 personer tagits om hand varav de flesta, 36 i Sundsvall. Där hade en överförfriskad man tagit sig in på Räddningstjänstens lokaler på Björneborgsgatan där personalen fick leda ut honom till polisen. I övrigt hade de flesta omhändertagits inne eller runt omkring krogarna i länet.