Västernorrland

Sorkfeberepidemi på gång

1:40 min

Det kommer antagligen att bli ett riktigt sorkfeberår 2011. Mest sprids sjukdomen under vinter och vårvinter. Vid förra epidemin år 2007 smittades 391 personer i Västernorrland och smittskyddsläkaren Anders Österlund i Norrbotten befarar nu ett nytt utbrott.

2007 inträffade förra epidemin av sorkfeber. Västerbotten hade flest konstaterade fall i Sverige: 808. Norrbotten: 443 fall. Västernorrland 391 fall och Jämtland 322.

Sjukdomen finns nästan bara i norra Sverige. Varför vet man inte. Sorkfeber kommer cykliskt med cirka fyra års mellanrum.