Västernorrland

Bull har koll på isläget

1:27 min

Trots snö och kyla så är isläget under kontroll även om det finns ett drivisbälte norr om Härnösand.

Men vrider vinden över mot ost kan det bli besvärligt.

Mats Lundberg, skeppare på bogserbåten Bull som bryter is i Sundsvallsområdet beskriver isläget