Sundsvall

Sjukhuset drabbat av vinterkräksjuka

Patienter på fem avdelningar på Länssjukhuset i Sundsvall har insjuknat i vinterkräksjukan och det är besöksförbud på en av avdelningarna.

Varje år drabbas sjukhuset av en epedimi av magsjuka på vintern, viruset är luftburet och sprids lättare av den torra vinterluften.

– Har man en smittat sal på en avdelning skärper vi rutinerna, har dörren stängd, har skärpta hygienrutiner och de patienterna får inte vistas i dagrum och med andra patienter, säger Åke Gustavsson chefsläkare på Länssjukhuset i Sundsvall.