Västernorrland

Satsningar på biogas

1:21 min

Det görs för tillfället satsningar på lantbruksdrivna biogasanläggningar på flera håll i de fyra nordliga länen. Två biogasanläggningar är redan i drift på lantbruk på Alviksgården i Norrbotten och Yttergärde i O-viken i Jämtland och ytterligare minst nio är på projekttstadiet.

I Vännäs i Västerbotten vill ett 10-tal lantbruk slå sig samman i en gemensamhetsanläggning för att kunna producera biogas. En förstudie har gjorts och Stellan Strand är en av bönderna i Vännäs som hoppas mycket på projektet.

– Det här är ett jättebra projekt för oss. Jag har en liten gård med bara 26 kor och för att det ska funka med biogas för mig så är en gemensamhetsanläggning nödvändig, säger Stellan Strand.

Initiativtagare till förstudien och projektet i Vännäs tillsammans med bönderna är näringslivsservice i Vännäs, intresseorganisationen Biofuel region och Lantbrukarnas riksförbund. Tanken är att Vännäsbönderna ska kunna använda biogasen från gemensamhetsanläggningen till el, värme och fordon.