Sundsvall

Ökar personalstyrkan på natten

Sundsvalls kommun kommer att öka nattbemanningen på demensboenden. Socialstyrelsen gjorde oannonserade inspektioner vid äldreboenden i bl.a. Sundsvall i November i fjol och ansåg att det fanns för lite bemanning nattetid.

Utifrån detta har socialtjänsten i Sundsvall lagt ett förslag om att öka nattbemanningen med 18 tjänster vid kommunens äldreboenden.