Västernorrland

Stor brist på ekobönder

1:28 min

Bristen på ekologiska mjölkproducenter börjar bli alltmer påtaglig.

– Vi försöker att få den traditionella mjölkbonden att ta steget över, säger Bo Rasmussen, vd för Norrmejerier.

Ifjol noterade Norrmejerier att påtagligt ökat intresse för ekologiska produkter med 29 procents ökning av försäljningen.

– Det handlar om två grupper, säger Bo Rasmussen, dels kommuner och landsting som försöker att nå målet på ett 25 procentig ekologiskt innehåll men sedan också från allmänheten. Allt fler idag frågar efter bland annat ekologisk mjölk.

Av Norrmejeriers knappt 500 medlemmar är det ett tjugotal som levererar ekologisk mjölk. En av dom är Lars-Erik Strandberg från Moliden utanför Örnsköldsvik. Totalt har han drygt 20 mjölkkor i besättningen.

– Jag gick över och blev kravbonde för tre år sedan. Det mesta har gått bra men den här ansamlingen av papper och tillstånd har varit jobbig, säger Lars-Erik Strandberg.

Enligt Bo Rasmussen, vd för Norrmejerier, kan det ta upp till tre år att klara av den här omställningen.

– Det tar ungefär 2,5 år att ställa om jorden och sedan är det ett halvårs karens på korna innan bönderna blir godkända för att leverera ekologisk mjölk, säger Bo Rasmussen.

Ett bättre statligt stöd och 1,30 kronor mer per levererat kilo mjölk är lockbetet till bönderna.

– Det är bra, säger Lars-Erik Strandberg, bonde i Moliden. Kunderna vet att man inte har någon skit på åkern och att det inte finns någon antibiotika i den mjölk man köper.