Mittuniversitetet

Siktar på halverad elåtgång vid massatillverkning

Ett nytt forskningsprojekt på Mittuniversitetet har som mål att minska elåtgången vid tillverkningen av pappersmassa med 50 procent.

Med i forskningsprojektet är också fem stora papperstillverkare, däribland SCA och Metso.

Mittuniversitetet har beviljats 36 miljoner kronor av stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling till forskningsprojektet. Näringslivet går in med lika mycket pengar och Mittuniversitetet själv bidrar med 12 miljoner kronor.

De företag som är med i projektet är SCA, Stora Enso, Holmen, Metso och Andritz.