Sundsvall

(S) vill utbilda i meddelarfrihet

1:33 min

Politiker, chefer och anställda på Sundsvalls kommun kan för lite om meddelarfrihet och meddelarskydd. Det skriver Socialdemokraterna i en motion till fullmäktige nästa vecka.

Nu vill partiet ha utbildning i frågan, det säger Joao Pinheiro(S):

– Så att både politiker och anställda vet vilket skydd de har enligt lagen, att kunna utrycka sig och prata om det de tycker är fel.

Meddelarfrihet är en grundlagsskyddad rättighet, som reglereas i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Den innebär att anställda inom stat, kommun och landsting har rätt att lämna uppgifter, även såna som är sekretessbelagda, utan att det leder till straff eller åtgärder från arbetsgivaren.

Att till exempel som anställd skriva en insändare och kritisera förhållanden på kommunen får inte leda till nån åtgärd från kommunens sida. Men trots det finns det en rädsla för repressalier.

– Jag träffade en som jobbar inom kommunen häromdagen, som skrivit en insändare om kommunen, men som inte vågat skriva under med sitt namn, av rädsla för att det skulle uppfattas som kritik och att personen skulle få nackdelar av det, säger Joao Pinheiro.

Den som lämnar uppgifterna får vara anonym och det är straffbart för en offentlig arbetsgivare att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter; det så kallade meddelarskyddet.

För anställa inom privata företag gäller inte meddelarskyddet, även om de jobbar med offentlig finansierad verksamhet som skolor eller vård.

Ett problem enligt Joao Pinheiro.

– För mig är det konstigt att man vill lägga locket på. När det gäller att vara kritisk mot en verksamhet, och framförallt om den är betald med skattemedel, så tycker jag att det finns skäl att ha en större öppenhet, säger han.

Motionen om utbildning i meddelarskydd behandlas av Sundsvalls kommunfullmäktige den 28 februari.