Utredning om landstinget begått lagbrott

Konkurrensverket utreder om landstinget begått något lagbrott när dom har tecknat ett nytt avtal med det företag som levererar jouranlsystemet Systeam Cross utan att först ha gjort en upphandling.

Landstinget har sen flera år tillbaka ett avtal med företaget. Det nya avtalet gäller utveckling av systemet och det finns ingte något annat företag på marknaden som kan göra detta. Därför ansåg Landstinget att man inte behövde göra en upphandling.