Insamling av matavfall i centrala Sundsvall

Sedan några år har Reko samlat in matavfall i kommunens mer glesbebygda områden. Idag skickas avfallet till Gävle för att bli kompostjord men i framtiden är det tänkt att det ska bli biogas för fordon.

Till hösten börjar hushållens matavfall att samlas in i centrala delarna av Sundsvall. Sedan något år tillbaka har matavfall samlats in i kommunens utkanter och nu har turen kommit till stadsdelarna söder om Selångersån.

Insamlingen sker i bruna soptunnor där hushållen slänger sitt matavfall. Och när det kan gå ett tag mellan tömningarna kan det på sommaren bli en del lukt. Och det är nåt fastighetsägarna måste tänka på när de nu kör igång i centrala Sundsvall, säger Jonas Strandberg.

– Det gäller att soprummen är ventilerade så det får vi ta en dialog med fastighetsägarna om, säger Jonas Strandberg.

Målet för kommunen är att 65 procent av hushållen i Sundsvall ska ansluta sig till matinsamlingen. Och trots att taxan blir billigare för de gör det har målet inte nåtts.

– Vi ligger i dagsläget på 40 procent ungefär. Främsta anledningen ska inte vara det ekonomiska heller tycker jag utan att man känner att man gör nytta för miljön, säger Jonas Strandberg på Reko.