Sundsvall

Fall på vårdavdelning anmäls

En äldre svårt tumörsjuk man som vårdades på en avdelning på länssjukhuset föll på vårdavdelningen och fick skelettskador i nacken. Kort efter fallet avlider mannen, men enligt sjukhuset bedöms inte fallskadorna på något avgörande sätt ha bidragit till patientens död. Händelsen har anmälts till socialstyrelsen enligt Lex Maria.