Västernorrland

Risk för sopberg

1:30 min

En sopkonflikt bröt ut natten mellan måndag och tisdag. Det är Transport som utlöst konflikten och omfattar blockad mot övertids- och mertidsarbete, samt inhyrnings- och nyanställningsblockad.

Det påverkar mest på de företag där det är vanligt med övertid och sämre schemaläggningsrutiner.

Kommunala bolag omfattas inte av konflikten.

– Det handlar egentligen om både löner och anställningsvillkor, men framför allt vill vi införa en balastningsavgränsare i avtalet. Vilket skulle göra att man inte kan lägga på sopgubbarna merarbete i varje upphandling som görs, vilket sker i dag, säger Lars Mikaelsson, ombudsman för Transport i Medelpad.

Vad blir konsekvenserna om man inte får de här belastningsavtalet?

– Ja, våra miljöarbetarna går ju mer och mer på knäna, det är orimlig arbetsbelastning, säger Lars Mikaelsson.

Konflikten  berör 60 stycken chaufförer i Medelpad och 35 i Ångermanland.

4400 anställda i hela landet.

Konflikten är inte tidsbegränsad och den kan trappas upp.