Mellansel

85 nya jobb till Mellansel

1:57 min

Bosch Rexroth i Mellansel, f.d. Hägglunds Drives, växer så det knakar. 85 personer kommer att nyanställas under året, ordervolymen väntas öka med 40 procent och 100 miljoner ska investeras i fabriken.

– Det är ett väldigt go häruppe för tillfället, säger Karl Lindblom, v.d. för Bosch Rexroth i Mellansel. Vi ser väldigt ljust på framtiden och efterfrågan på våra produkter ökar hela tiden.

Bosch i Mellansel tillverkar främst hydraulmotorer till gruvindustrin. I och med att Bosch köpte företaget av svenska Ratos blev säljorganisationen tredubblad. Något som nu företaget skördar frukterna av. Nya marknader kommer till och nu handlar det främst om Indien, Kina och länderna i Sydamerika.

Bosch Rexroth med 36.000 anställda totalt köpte Hägglunds Drives 2008. Året efter drabbade långkonjunkturen stora delar av världen. Företaget i Mellansel drabbades hårt, ingen varslades men anställda fick gå ned i lön när korttidsvecka infördes.

– Läget var väldigt allvarligt då, kommenterar Karl Lindblom. Vi såg en volymminskning på 35 procent och det var en enorm uppoffring på många håll och kanter.

Bosch inträde har fört med sig att företagets sätt att jobba och tänka har ändrats radikalt enligt Karl Lindblom.

-Bosch betonar miljö och säkerhetstänket väldigt högt. Framförallt på tjänstemannasidan har arbetet förändrats medan folket ute i produktionen har det rätt lika.

Orderingången och läget ute i världen gör att Karl Lindblom har stora förhoppningar på framtiden:

– Jag har all anledning att vara optimistisk, nu finns det ett uttalat mål från Bosch att vi här i Mellansel är "leadplan" när det gäller hydraulsystem, d.v.s. att det är vi häruppe som ska ha ansvaret.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se