Sundsvall

Grundvattensänkning godkänns

E4 Sundsvall får grönt ljus för grundvattensänkning i Skönsberg. Trafikverket E4 Sundsvall har fått klartecken från Mark- och miljödomstolen gällande ansökan om vattenverksamhet i Skönsberg. Eftersom befintlig E4 genom Skönsberg ska sänkas upp till sex meter bedömer Trafikverket att grundvattennivåerna kan komma att påverkas. Men sänkningen kommer inte att orsaka några skador enligt de beräkningar som gjorts.