Sundsvall

Ljustadalens skola kritiseras

Ljustadalens skola i Sundsvall kritiseras hårt av skolinspektionen. Bara 35% av eleverna klarar godkänt i alla ämnen, bara 58% av eleverna klarar behörigheten till gymnasiet och frånvaron är hög.

Det finns också kritik mot att eleverna har svårt att få särskilt stöd och att personalens utbildningsnivå är för låg.

Ljustadalens skola har det lägsta resultatet i Sundsvall och ligger under riksgenomsnittet. Skolinspektionen ser dock några ljuspunkter där små satsningar gjorts i vissa klasser och de anser att det förändringsarbetet bör bli mer omfattande. En total översyn behöver göras enligt skolinspektionen som kräver bättring på flera punkter.