Västernorrland

Skogsbruk jämförs

1:19 min

Den svenska modellen som varit en förebild för naturhänsyn i skogsbruket ifrågasätts allt mer.

I veckan ägnar internationell forskargrupp sig åt att jämföra naturhänsynen i svenskt skogsbruk med hänsynen i andra länder: