Västernorrland

Norrlänningen pröjsar

Norrländska företagare är generellt bättre på att betala sina fakturor, det enligt kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditets Betalningsindex.

Betalningsmoralen är högre här men lägre i storstadslänen, sämst på att betala i tid var dock gotlandsföretagarna enligt undersökningen.