Västernorrland

Tävlar för trafiksäkerhet

1:05 min

Just nu pågår en tävling i trafiksäkerhet mellan tre kommuner i Västernorrand och lika många kommuner i två andra län. Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå tävlar för Y län och målet är att skapa ett engemang för trafiksäkerhetsfrågor säger Erica Moberg på Örnsköldsviks kommun

Just nu pågår en tävling i trafiksäkerhet mellan tre län i landet. Däribland Västernorrland där Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik tävlar i fyra olika avsnitt.

-Syftet är att få till en bättre miljö ute i trafiken, säger Erica Moberg, på Örnsköldsviks kommun. Och sedan ska vi förhoppningsvis lära oss av varandra.

Följande moment tävlas det i:

Hur stor del av förarna kör lagenligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim?

Hur stor del av förarna använder bilbälte?

Hur stor andel av cyklisterna använder cykelhjälm?

Hur stor andel av fotgängarna använder reflex?

Tävlingen, kommunkampen, pågår i ett år och det är NTF som genomför det hela

-Och det är viktigt att poängtera, säger Erica Moberg. Polisen har inget med det här att göra och vi är inte ute för att bötfälla någon.

Och vilka/vilken vinner?

-Svårt att säga, här i Örnsköldsvik är vi enligt statistiken dåliga på att använda bilbältet, avslutar Erica Moberg. Kanske blir vi bättre nu när det ska tävlas!