Västernorrland

Länsbor lever kortare tid

Medellivslängden för både män och kvinnor i länet ligger lågt jämfört med riket i övrigt

Medellivslängden för kvinnor i länet är 82,6 år för män 77,9

Motsvarande siffroro för hela landet är 83,2 resopektive 79.1

I runda slängar lever vi alltså ett år kortare än genomsnittssvensken.