Västernorrland

Överklagan ger rätt till personlig assistens

Många som får nej till personlig assistens från Försäkringskassan har egentligen rätt till det. Var tredje som överklagar till Kammarrätten i Sundsvall får ändrade beslut, enligt statistik från Domstolsverket som sammanställts av branschföretaget Assistansia.

I landet i stort får den enskilde rätt gentemot försäkringskassan i över en fjärdedel av fallen.