Sundsvall

Risk för mutor vid inköp i kommunen

Det finns en allvarlig risk för mutbrott och bestickning inom Sundsvalls kommun, det skriver stadsjuristen till kommunsstyrelsen, och föreslår bland annat att all personal utbildas i frågan.

Risken är extra stor när man köper in varor eller tjänster för stora summor till kommunen, enligt stadsjuristens genomgång som gjorts med anledning av det som hänt i Göteborg, där flera kommunala tjänstemän åtalats för mutbrott.

Nu vill stadsjuristen att kommunen tar fram en handlingsplan mot mutor och bestickning, och satsar på utbildning för all personal.