sundsvall

Ja till nya friskoleutbildningar

Två friskolor har fått tillstånd att starta nya utbildningar i Sundsvall.

Plusgymnasiet har fått tillstånd att starta hantverksprogram och samhällsvetarprogram och Realgymnasiet får starta en naturbruksutbildning med inriktning på djur.

Båda skolorna ska starta de nya utbildningarna senast inför läsåret 2012-2013 för att få rätt till bidrag, enligt Skolinspektionens beslut.