Västernorrland

Stora skillnader i bedömning av nationella prov

1:31 min

Skolinspektionen har gjort en stor kontrollrättning av de nationella proven och det visar sig vara stora skillnader i bedömningarna i länets skolor. När nationella prov rättas igen av en annan lärare blir elevens provbetyg många gånger ett annat.

Geneskolan i Örnsköldsvik, Mimerskolan i Sundsvall, Själevadskolan i Örnsköldsvik och Mariedalsskolan i Timrå är några av de skolor som granskats och alla har fått anmärkningar. I dessa skolor har elever fått ett annat provbetyg när skolinspektionens lärare kontrollrättat proven jämfört med tidigare.

– De nationella proven stöder inte likvärdig betygssättning, som är ett viktigt syfte med proven. Vill man att proven ska ha den betydelsen måste det ske viktiga förändringar. Det handlar om hur proven utformas, hur anvisningarna till lärarna ser ut men också att lärarna blir bättre på att rätta och att de samarbetar med andra skolor om rättningen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Som mest var det över hälften av eleverna som fick ett annat provbetyg när skolinspektionens lärare kontrollrättade proven.

Resultatet redovisas i en rapport till regeringen. Där föreslår Skolinspektionen olika åtgärder: syftet med de nationella proven måste klargörs och begränsas, anvisningarna som rättande lärare har som stöd för sin bedömning måste förenklas och elevens identitet ska inte vara känd av den som rättar.