Västernorrland

Villapriserna sjunker i länet

Priserna för villor i Västernorrlands län har sjunkit med fyra procent under den senaste tremånadersperioden, enligt Bolåneföretaget, SBAB. I tio av landets 21 län har priserna sjunkit, i Västerbottens län var prisfallet hela sex procent. I Storstockholm och Storgöteborg steg priserna något medan de sjönk i Stormalmö.

Villor i Hallands och Örebro län har i snitt blivit drygt två procent dyrare, den största prisuppgången i landet under den senaste tremånadersperioden.

Bolåneföretaget SBAB, som använder en mätmetod för prisutvecklingen framtagen av företaget Valuegard, anger att bostadspriserna för både villor och bostadsrätter steg rejält i Sverige under andra halvåret 2010. Men hittills i år har prisfallet varit i snitt 4 procent.

Bostadsrättspriserna har minskat något mer än villapriserna, enligt SBAB. Stockholms-marknaden utmärker sig genom att bostadsrättspriserna fallit snabbare än genomsnittet.

Bolånetaket, ökade amorteringskrav från bankerna och ränteuppgången ligger bakom utvecklingen, enligt SBAB.

TT