Västernorrland

Nu jagas skarven

Storskarven har ökat i amtal längs kusten under hela 2000-talet.

Nu har Länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt längs hela kusten, undantaget fågelskyddsområden , naturreservat och nationalparken.

Skyddsjakten ska utföras både genom äggprickning under försommaren och med skjutvapen från pch med den 25 augusti.

Yrkesfiskare får använda skjutvapen redan från den 16 maj.

Totalt får 1000 fåglar skjutas per år