Sundsvall

Nu drar brobygget igång

1:43 min

Nu börjar de förberedande arbetena inför bygget av E4 bron över Sundsvallfjärden. Det handlar om kompletterande geotekniska undersökningar.  Det är det tyskdanska konsortiet Joint Venture PBM som utför arbetet.

Själva brobygget startar i höst och i augusti inleds arbetet med första brostödet på land på norra sidan. Bron över Sundsvallsfjärden kommer att bli Sveriges näst längsta bro efter Ölandsbron och får en total längd av 2109 meter. Den fria höjden blir ca 33 meter.

Men det finns besvärande omständigheter, år av miljöförsyndelse från industrin ligger lagrade i sjöbotten och måste omhändertas som riskavfall.