Härnösand/Västernorrland

Tyska protester mot SCA

1:13 min

Idag överlämnade den tyska miljöorganisationen Robin Wood över 5000 namnunderskrifter till SCA. De är från tyska konsumenter som inte vill köpa papper gjort av skyddsvärda naturskogar i Sverige.

Den tyska miljöorganisationen Robin Wood är bekymrade över SCA:s skogsbruksmetoder. Därför har man under ett halvår samlat in protestbrev från tusentals tyska konsumenter som är upprörda över skövlingen av skyddsvärda skogar i Sverige och som vill att SCA bättre ska leva upp till sitt åttagande som FSC-certifierat företag.

– Pappret vi köper i Tyskland är gjort av svenska träd. Som stora konsumenter av SCA:s produkter har vi rätt att ha åsikter och bör bli lyssnade på och tagna på allvar av SCA, säger Rudolf Fenner.

Tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen gör han ett besök i en av de avverkningshotade skogarna innan han träffar SCA för att lämna över namnunderskrifterna.

Det är 50 hektar orörd granskog vid Kråktjärn i närheten av Viksjö väster om Härnösand. Här växer flerhundraåriga träd sida vid sida med unga träd,  här finns mycket gamla nedfallna trädstammar övertäckta med lavar och mossa som  bildar perfekta miljöer för många arter.

– Skogen är flertusenårig, säger Malin Sahlin. Den har aldrig kalavverkats, den startade när isen försvann och sen har den bara fortsatt finnas. De ekologiska processerna har aldrig störst.

– Här finns 19 rödlistade arter bara i det här området, säger Malin Sahlin. Hon visar på garnlav som är ovanlig på många håll men som här bildar slöjor från vissa träd. Sofia Lundell från den lokala föreningen visar Ulltickan som växer på undersidan av ett nedfallet träd.

Området är avverkningsanmält av SCA men Naturskyddsföreningen har redan skickat information om skogen och de rödlistade arter som hittats här till SCA.

Man har också föreslagit länsstyrelsen att bilda reservat av skogen. Alternativet är att SCA helt bestämmer sig för att låta den här skogen vara i fred, men den är inte säker förrän vi har papper på det, säger Malin Sahlin.

Efter besöket i skogen blev det vidare färd till Sundvall och SCAs kontor för överlämnande av namnunderskrifterna.

Rolf Edström informationschef på SCA säger att företaget ska studera den planerade avverkningen noga innan man fattar beslut om hur man ska gå vidare.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se