Västernorrland

Ekonomisk tvist kring trafiken

1:28 min

Strulet med smygstarten av trafiken på Botniabanan kan bli en ekonomisk tvistefråga mellan trafikverket, trafikbolaget Norrtåg och operatören Botniatåg. Norrtåg vill i en skrivelse att Trafikverket ska vara med och betala för strulet. Och Botniatåg som hyr fordonen av Norrtåg säger att man kommer att begära ersättning av Norrtåg.

Det finns i huvudsak två orsaker som gjort att det blivit så många förseningar, dels det nya signalsystemet som det har varit stora inkörningsproblem med under uppstarten, det ansvaret ligger på Trafikverket eftersom det är deras system.

Dels har det också varit problem med tågen, dom ägs av Norrtåg som hyr ut dem till Botniatåg som kör trafiken. Enligt trafikverkets statistik har signalsystemet varit direkt ansvarig för en dryg tredjedel av problemen under oktober till mars. I övrigt ligger fordonsproblemen högt, det är något som Katarina Persson också bekräftar.

Men Norrtåg anser ändå att signalsystemet orsakat mest och i en skrivelse begär de att Trafikverket ska vara med och betala.