Västernorrland

Mångmiljonbelopp satsas på turismen

36 miljoner ska satsas på turismen i länet. Enligt Länsstyrelsen togs det i går beslut med strukturfondspartnerskapet om ett antal utvecklingsprojekt i länet.

Landshövding Bo Källstrand säger att det är viktigt att göra denna storsatsning och glädjande att beslut tagits.

Källstrand säger också att han är övertygad om att en lyckad turismsatsning kommer locka fler besökare till vårt län och därmed ge fler jobb och ökade intäkter till besöksnäringen.