Västernorrland

Liten risk för smitta

1:19 min

Risken att smittas med dvärgbandmask genom bär och grönsaker bedöms vara ytterst liten. Livsmedelsverket har gått igenom den kunskap som finns i Europa där dvärgbandmasken är vanlig, säger Lars Plym Forshell smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har gått igenom den kunskap som finns bland annat från de områden i Europa där dvärgbandmasken är vanlig. När det gäller livsmedel är resultaten entydiga och icke oroande berättar Lars Plym Forshell som är smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Den 31 maj ska Socialstyrelsen och Jordbruksverket presentera en rapport om läget när det gäller dvärgbandmask, där Livsmeddelsverkets undersökning ska ingå.