Västernorrland

Regionindelningen diskuteras

1:14 min

Hur ska landstinget jobba framåt när det gäller regionindelningen? Den frågan kommer upp idag när landstingsstyrelsen sammanträder. Det handlar inte om ett beslut i frågan utan om vilken inriktning landstingsstyrelsen vill att arbetet ska ha.

Och eftersom det i slutändan är landstinget som ska skicka in en ansökan till regeringen i regionfrågan är dagens beslut viktigt.

Meningarna går isär i länet i den här frågan. Ett alternativ är en storregion Norr, det andra ett Mittalternativ med bland annat Sundsvalls kommun och Jämtland.