Västernorrland

Järnvägen ritar om Västernorrlands karta

1:33 min

Bygget av den nya järnvägen genom Västernorrland påverkar mer än bara tågresandet. Nya färdmedel kan påverka var och hur vi bor, var vi arbetar och hur vi kan utnyttja vår fritid bättre.

Samtidigt som järnvägsbyggarna nu går in på det sista halvåret av arbete på Ådalsbanan som ska stå klar för trafik i december i år så funderar man i kommunerna på hur den nya järnvägen genom länet kommer att påverka kommuninvånarna på olika sätt.

I går höll EU-projektet Bästa resan ett seminarium med fokus på hur man genom aktiv bebyggelseplanering kan skapa bättre förutsättnignar för kollektivt resande i regionen.

Genom att t ex bygga stationsnära, dvs nära de nya resecentrum som nu uppförs i tätorterna, kan man förkorta restiden vid arbetspendling, öka möjligheten till kultur- och fritidsresor och göra det enklare och snabbare för den som ska resa tillexempel till sjukvård eller utbildningar.

– Det här är viktigt för alla kommuner,  säger Marika Bystedt från Bästa resan som har låtit utreda hur den regionala utvecklingen kan se ut beroende på hur man väljer att hantera järnvägsbygget.

– Det finns så oerhört mycket mera utvecklingsmöjligheter som man måste ta vara på. Och alla kommuner i länet påverkas, menar hon.

Det handlar först om nya resecentra i tätorterna som kan och bör påverka hur man bygger i närheten av statonerna.

Det kan komma att handla om en omdragning av järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand.

Det handlar om nya busslinjer som ska ansluta till tågen.
Och så samtidigt bygget av nya bron över Sundsvallsfjärden. 

Man kan säga att kartan över Västernorrland ritas om  just nu. Och vissa orter har mer att vinna på att förändras än andra

 I utredningen Från räls till resande kom man fram till att särskilt Kramfors och Härnösand har stor potential att växa om man gör rätt förändringar i anslutning till nya järnvägen. I de kommunerna finns nu ett stort intresse för det här, säger Marika Bystedt. Men också Sundsvall är en kommun där det är stora förändringar på gång.