Sundsvall

Sten Burman ny chef på Hovrätten

Sten Burman som idag jobbar som lagman vid Sundsvalls Tingsrätt utses till ny president för Hovrätten vid nedre Norrland. Det är regeringen som utnämnt honom till tjänsten.