Sundsvall/Stockholm

Lars Nord ska utreda Public Service

Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, har av regeringen utsetts att ingå i den expertkommitté som ska utreda förutsättningarna för en radio och TV i allmänhetens tjänst inför nästa tillståndsperiod .