Västernorrland

Klimatsamarbete i norr

Klimat- och globaliseringsproblem ska lösas genom att Norra Sverige kan samarbeta med Norra Kanada. Det enligt Mittuniversitetet som höll en tvådagarskonferens i Sundsvall i slutet av förra veckan. Målet är att hitta lösningar på likartade problem som uppstår till följd av klimatförändring i de norra landsändarna.