Västernorrland

Kommunerna dåliga på att ta hand om matavfall

1:11 min

Mycket av det matavfall i länet som skulle kunna komposteras eller omvandlas till biogas bränns i stället. Det beror framförallt på att kommunerna är för dåliga på att ta hand om avfallet. Det är bara i Sundsvall som det finns ett system för att ta emot matavfall.

I Örnsköldsvik har man beslutat att matavfallet ska samlas in och är på väg att införa ett system för det.
- Antingen kan avfallet komposteras eller skickas till en rötningsanläggning där det blir biogas, säger Åsa Möller, avdelningschef på Miva, Miljö och Vatten Örnsköldsvik.

Målet är att matavfallet i Örnsköldsvik ska börja samlas in 2013. Men det finns inte tillräckligt med avfall att kommunen skulle kunna bygga en egen anläggning för att röta biogas. Men i Sundsvall finns det planer på en biogasanläggning och då kan det bli aktuellt att skicka det insamlade avfallet dit.

-  Det kan bli så att allt matavfall från Västernorrland hamnar i Sundsvall tillsist, säger Åsa Möller.

Om allt går enligt planerna ska biogasanläggningen i Sundsvall stå klar 2013 eller 2014. Sundsvall Energi utreder just nu vilka kommuner som skulle vara intresserade av att skicka sitt matavfall till anläggningen. Kommuner i Västernorrland, Jämtland och norra delarna av Gävleborg ingår i utredningen.

Tidigare berättade vi om att stora delar av matbutikernas matavfall bränns, trots att det skulle kunna komposteras eller omvandlas till biogas. Då berättade vi också att Konsum Nord är intresserade av att göra biogas av matavfall om kommunerna kan ta emot avfallet. När Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall kommer även butikerna och restaurangernas avfall finnas med.

- De har ju också ett hushållsavfall så det bör också samlas in, säger Åsa Möller.

I Härnösand utreds nu också frågan om att börja samla in matavfallet. Ett politisktbeslut kan komma att fattas under hösten.