Västernorrland

Ojämlikt på skolgympan

1:45 min

Alla kommuner i länet räknar med att föräldrarna själva köper sportutrustning till barnens gymnastikundervisning eller friluftsdagen.

Det visar en undersökning som Sveriges Radio Västernorrland gjort.

och det här är ett problem för många familjer med dålig ekonomi.

säger Lilian Brattmyr lokalrepresentant för majblomman som jobbar mot barnfattigdom

Undervisning i skolan ska vara avgiftsfri enligt skollagen och eleverna ska ha tillgång till dem verktyg dem behöver för undervisningen. Därför kan man inte tvinga föräldrar som inte har råd att köpa tillexempel skidor. Därför måste skolor som inte lånar ut sportutrustning kunna erbjuda en annan aktivitet.Där blir det ofta att barnen istället får gå på en promenad när klasskamraterna åker skidor. En rundringning till länets sju kommuners skolchefer visar att ingen kommun har ett centralt beslut att skolorna ska tillhandahålla skidor och annan sportutrustning. Men en stor del av skolorna har ändå löst det på olika sätt, rektorn på skolan kan själv ha valt att omprioritera i budget och prioriterat tillexempel skidor. Eller så får man utrustning från föräldrar till elever som vuxit ur den.

I Ramsele gick skolan i hop med ortens skidförening för att ha råd med bra utrustning

-- Utan den lösningen hade det blivit problem, säger gymnastiklärare Bo Brouneus.