Sundsvall

Sundsvall ska bli tryggare

1:40 min

Efter en föga smickrande 272 plats på SKL:s trygghetsindex vill nu kommunen skapa nya trygghetsgrupper ute i bostadsområdena. Det kan också innebära att stadsdelar byggs om med till exempel bättre belysning eller andra åtgärder, säger Ulla Näsman direktör på kultur och fritid.

En trygghetsundersökning som Sveriges kommuner och landsting gjorde 2010 visade att Sundsvall hamnade nära botten av landets kommuner när det handlar om invånarnas trygghet. Många upplevde sig rädda och otrygga ute på gator och torg.

Trygghetsgrupper ska skapas
För att försöka motverka den otryggheten vill nu kommunen helt skrota de lokala BRÅ-grupperna och ombilda dem till trygghetsgrupper. Till det bildas ett helt nytt trygghetsråd som ska ha en helhetssyn om vad som behöver göras och som ska strukturera upp trygghetsarbetet i Sundsvall. Till exempel ge förslag på ombyggnationer av bostadsområden eller annat.

Ungdomar och företag ska engageras
Det ska också handla om att ta tillvara de positiva krafter som finns ute i bostadsområdena, att engagera ungdomar och även det lokala näringslivet. Därför är också skogsbolaget SCA med i den här satsningen. Håkan Andersson är personaldirektör.

– Nu är de sociala frågorna en stor del av SCA koncernens agenda. Det är viktigt både för våra ägare, kunder och våra anställda i kommunen, säger Håkan Andersson

Kortare beslutsvägar
Tanken är också att avståndet från de styrande i kommunhuset i Sundsvall och invånarna på gatan ska bli kortare. Och det ska ge resultat i ett tryggare Sundsvall tror Ulla Näsman på Sundsvalls kommun.

– Frågorna ska inte bli liggande. Alla vet att det är på det här viset men inget händer men nu ska det hända, säger Ulla Näsman direktör på kultur och fritid, Sundsvalls kommun.