Västernorrland

"Mjölkbönder riskerar konkurs"

Mjölkbönder i Västernorrland kan tvingas att gå i konkurs på grund av att samgåendet mellan Milko och Arla dröjer.

Det skriver landshövding Bo Källstrand i ett brev till konkurrensverkets generaldirektör där han ber att fusionen mellan Milko och Arla ska hanteras skyndsamt.

Milko har tvingats sänka ersättningen till mjölkbönderna kraftigt för att kunna klara sin egen ekonomi medan fusionen utreds och därmed riskerar bönder att gå i konkurs om det inte kommer en lösning snart, enligt landshövdingen.