Timrå

Enklare att avgiftsbelägga tjuvfiske

0:54 min

En ny lag ger fiskevårdsområden möjlighet att själv utfärda en kontrollavgift till den som bryter mot områdets regler och bestämmelser. Men i Bergeforsen tillämpas inte den nya lagen än. Bland annat på grund av oklarheter kring regelverket, enligt Arne Perming, som arrenderar Bergeforsfisket.

Hittills i år har tre personer anmälts för tjuvfiske vid Bergeforsen. Den första april trädde en ny lag i kraft som innebär att fiskevårdsområdena kan kräva en avgift av den som bryter mot områdets regler. Det kan gälla fiske utan fiskekort.

Men avgiften kan också delas ut om lokala förordningar inte följs. Exempelvis om regleringar av hur många fiskar som får tas upp överskrids. Men i Bergeforsen har man än inte börjat använda sig av den nya lagen.

– Vi tillämpar inte den. Den är så pass ny, den regeln. Så jag har inte hunnit sätta mig in i vad som egentligen gäller.  Jag har inte heller haft något behov i och med att de personer som vi har lagfört har fått betala sina böter, säger Arne Perming.