Sundsvall

Invandring avgörande för tillväxt

1:41 min

Inflyttning från utlandet är helt avgörande för Sundsvalls tillväxt. Utan invandring skulle kommunen minska med nästan 200 medborgare per år.

Sundsvall ökade med 300 personer ifjol. Men utan inflyttning från utlandet skulle befolkningen istället ha minskat med 183 personer, enligt en sammanställning som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Från kommunens sida vill man se till att den här utvecklingen håller i sig, även om det ställer krav på kommunen. Sverigedemokraterna i Sundsvall vill riva upp kommunens avtal med Migrationsverket om att ta emot nyanlända.

Jonny Skalin, som sitter i fullmäktige för Sverigedemokraterna tror i och för sig att det skulle hämma befolkningsutvecklingen men tycker att det positiva skulle överväga.