Kramfors

Diabetikermissnöje med vårdcentral

0:43 min

Det behövs mer resurser för diabetessköterskans arbete på Vårdcentralen Kramfors. Det skriver diabetesföreningen i brev till landstingspolitikerna.

Diabetesföreningen har jämfört Kramfors vårdcentral med de tre vårdcentralerna i Härnösand och anser att Kramfors avviker på ett negativt sätt vad gäller vården av diabetikerna.

Mindre tid för diabetikerna
På ett möte i våras med vårdcentralens chef framkom också att diabetessköterskan nu bara har 40 procent av sin arbetstid för diabetiker, från tidigare 60 procent. Det räcker inte, säger Hans Lindström som är ordförande i diabetesföreningen.

Kramfors vårdcentral tog över av landstinget igen efter att ha drivits i privat drift i flera år.
Hans Lindström säger att det har skett förbättringar, t ex att vårdcentralen nu använder sig av uppringningssystemet teleQ vilket gjort det lättare att komma fram på telefon.

Oro över att inte kallas
Det finns förbättringsutrymmen forfarande, skriver han i brevet till landstinsstyrelsen, inte minst inom diabetesvården. Idag finns det patienter som har fått vänta väldigt länge på kontroll och diabetiker kan känna oro över att inte veta om de kommer att kallas på sina årliga kontroller som de bör få.

Själv har Hans Lindström valt att byta vårdcentral.
– Man borde inte behöva göra det, säger han, men om det inte börjar fungera bättre så kan det vara lösningen för fler.